Autisme

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken, proeven en voelen wordt anders verwerkt. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Ook kent het vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

Symptomen

De symptomen duiken meestal al op jonge leeftijd op, vaak al voor de leeftijd van drie jaar en blijven gedurende de hele levensduur aanwezig. Autistische kinderen (en volwassenen) vertonen een zeer afwisselend beeld van symptomen, deze klachten variëren van mild tot zeer erg. Zonder volledigheid na te streven, geven we een schematisch overzicht:

  • Moeilijkheden met verbale communicatie
  • Niet in staat om deel te nemen aan een gewone conversatie in een groep
  • Moeilijkheden met het begrijpen van gebaren en gezichtsuitdrukkingen
  • Niet in staat om vrienden te maken
  • Ongewone manieren om met speelgoed en andere voorwerpen om te gaan
  • Een duidelijk gebrek aan verbeeldingskracht

Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school gaan, werken en relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Door het inzetten van bepaalde vormen van massage kan het zenuwstelsel ontspannen. Dit helpt om meer contact met het lichaam te maken. Wat positief werkt op het dagelijks functioneren. Een shiatsu massage kan mensen met autisme ook rust brengen. Vanuit die rust zijn mensen met autisme daarna beter in staat om deel te nemen aan sociale interactie.

Effect behandelingen bij autisme

  • Een massage zorgt voor minder schommelingen in emoties en stemming door meer rust en ontspanning
  • Een rustigere energie betekent dat iemand met autisme beter in staat is om deel te nemen aan sociale interactie
  • Kinderen en volwassenen worden beter in evenwicht of balans gebracht waardoor zij beter kunnen functioneren in de maatschappij