Shiatsu-Echt

Mijn naam is Josyn Vaessen en ik ben Shiatsu therapeut en Shen Master. Sinds 2012 heb ik een eigen praktijk in Echt: Shiatsu-Echt. Mijn geloof in de kracht en vaardigheden van iedere persoon zet ik om tijdens de behandelingen die ik geef.  Zo ben ik ervan overtuigd dat ik mensen, door het geven van een Shiatsu behandelingen, help om hun eigen kracht te vinden en deze in te zetten.

Visie

Ik geloof erin dat je gezondheid een dynamisch proces is en geen statische toestand. Het vermogen je aan te kunnen passen aan veranderende levensomstandigheden, en de hoge eisen van deze maatschappij, is nodig om in balans te blijven. Als dit niet lukt, ontstaat er een tijdelijke onbalans. Dit begint op energetisch niveau, waardoor je je niet optimaal voelt en niet lekker in je vel zit. Misschien heb je vage klachten, of ben je gewoon moe. Als je deze signalen negeert kunnen deze verstoringen zich op den duur verder materialiseren tot ziekte.

In de westerse visie is ziekte iets aantoonbaars, in de oosterse visie begint ziekte al bij de onbalans. Je herstelvermogen bepaalt hoe lang die onbalans voortduurt. Het lichaamsbewustzijn speelt hierbij een grote rol; luister je naar de signalen van je lichaam? Shiatsu kan hierbij zeer ondersteunend en preventief werken!

Opleidingen

Internationale Zen Shiatsu opleiding, Antwerpen in 2012
Ki Shiatsu, Antwerpen in 2014
Shen Master, Brussel in 2016

Momenteel volg ik een de Shen Master opleiding bij Jörg Schürpf (Shen Master Academie Switzerland). Jörg Schürpf werkt als osteopaat, shiatsu therapeut en shin tai master. Door de samenvoeging van de wijsheden uit het Oosten (shiatsu) en het Westen (osteopathie) krijgt ik als Shen Master trainee de gelegenheid aangeboden om mijn bewustzijn en aanraking verder te ontwikkelen en te verfijnen.

Bereikbaarheid praktijk

Shiatsu-Echt is goed bereikbaar met de auto en OV. Op zowel de locatie in Echt als in Susteren zijn volop parkeermogelijkheid.
Voor in invaliden is de locatie in Echt minder toegankelijk, omdat het pand niet voorzien is van lift.

Licentieslogo's vakvereniging

Ik ben gecertificeerd en aangesloten bij de Federadtie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT: 13536)
BIG: 89026400130
Kvk nummer: 55232272

Klachten

Het kan voorkomen dat je een klacht hebt over mijn geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan wijs ik je erop dat je gebruik kunt maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Dat betekent dat – als de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt – je je kunt wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Mijn praktijk is aangesloten bij Quasir/ Zorggeschil. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vind je via de Website Zorggeschil.